Kurban Kesmenin Hükmü ve Tarihçesi

Kurban Kesmenin Hükmü ve Tarihçesi

Kurban Bayramı 

Sizlere bugün “Kurban ibadetinin tarihçesi konumuz hakkında değerli hususlara değineceğiz. (kurban ayetleri) yazımızı siz değerli okuyucularımız için severek hazırladık.. kadinvari.com dan “kurban ile ilgili hadisler” konumuzu memnuniyetle okuyup çıkacaksınız..

Bu makalemizde Kurban kesme ibadeti hangi peygamber zamanında başlamıştır? Kurban Bayramı Neden Kutlanır? Kurban hakkında ayet ve hadisler? Kurban kesmenin hükmü nedir?  Kurban kesmenin şartları nelerdir?  gibi sorularınıza cevap bulacaksınız..

KURBAN KESMEK HANGİ PEYGAMBERLE BAŞLADI

  Değerli kardeşlerim. Bir çok merak edilen konular arasında yer alan kurban kıssasına bir kaç cümleyle değinelim istedim. Kurban kesmek bazı kesimler tarafınca cinayet gibi adlandırılsa da, Allah’ın emirlerine uyan kimseler için anlaşılması güç değildir. Müslümanların görevi olan kurban kesmek, Hz. İbrahim’in kurban kıssasıyla en çok anlatılan kıssalar arasında yer aldı.

   Ancak ilk kurbanı kim kesti sorusuna cevap verecek olursak, ilk kurban Hz. Adem zamanında gerçekleşmiştir. Habil ile Kabil’in evlenecekleri kız hakkında anlaşmazlıkları ortaya çıkınca, Allah’a kurban adayacaklarına ve hangisinin kurbanı reddedilirse onun haksız olacağına karar kılınmıştı. Bunun üzerine Maide 27-28-29-30-31-32 ayetleri indi.  Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban edişi, Kur’an-ı Kerim’in Saffat suresinde geçmiştir.

  Bu kıssa, Hz. İbrahim’in gördüğü rüyalar neticesinde Hz. İsmail’i kurban etmeye karar vermesiyle gerçekleşiyor. Peki Hz. İbrahim oğlunu neden kurban etmek istedi? İnsan hiç oğluna kıyar mı? gibi aklınızı karıştıran sorular mutlaka vardır. Kıyar efendim kıyar. Bu bir Peygamberse kıyar.. Bu Allah’a tamamen teslim olmuş bir insansa ve evladı verende Allah ise yerine getirmemek mümkün mü?

İşte teslimiyet noktası tamda burada devreye giriyor. Çok yaşlı olduğu için çocuğunun olmayacağını düşündüğü halde, istemekten, dua etmekten geri durmamıştı Hz. İbrahim. Öyle ki, çocukla müjdeleneceğini duyduğunda Allah’a adayacağına, gerekirse Allah için keseceğine dair söz vermesi yalnızca bir kaynakta geçmektedir. Diğer tüm kaynaklarda böyle bir bilgi geçmemektedir.Bu bilgi ise Süddi isimli bir müfessir tarafından verilmiştir. Yüce Allah İbrahim Peygamberi, Hz. İsmail ile müjdelemişti.

 

 

Hz. İbrahim gördüğü rüyalar sonucunda oğlu İsmail’e onu boğazlaması gerektiğine dair bildirildiğini anlatır. Saffat suresi buna en büyük delildir.

Bismillahirrahmanirrahim

İbrâhim dedi ki: ‘Ben, Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum, O elbet bana yol gösterecektir.  (Saffat 99. ayet)

Ya Rabbî, salih evlatlar lütfet bana!” (Saffat 100.ayet)

Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.” (Saffat 101.ayet)

Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.” (Saffat 102.ayet)

İşte teslimiyetin ta kendisini yaşatıyordu bu kıssa. Allah’a adanmışlık buydu. Allah’ı her şeyden önde tutmak buydu. Allah emretmişse sorgusuz sualsiz kabulümdür demekti bu.

Yüce Allah bir kulunun, üstelik babası tarafından boğazlanmasını emreder miydi hiç.. Peygamberlik kolay mevki değildi. Peygamberlik böylesine çetin imtihanlardan ve testlerden geçmekti. Peygamberlik nasıl olur sorusunun tamda bir örneğiydi Hz. İbrahim..

Büyük bir teste tabi tutulan Hz. İbrahim, oğluyla istişare ederek ne kadar büyük hassasiyete sahip olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Bunun üzerine ;

“İkisi de bu şekilde teslim olduklarında, onu tuttu şakağı üzerinde yatırdı.” (Saffat 103.ayet)

“Ve Ona Ey İbrahim diye nida ettik (seslendik)” (Saffat 104.ayet)

Ey İbrahim! Gerçekten rüyayı doğruladın. İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.(Saffat 105.ayet)

“Şüphesiz bu apaçık ve kesin, çetin bir imtihandı.” (Saffat 106.ayet)

‘ Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.” (Saffat 107.ayet)

Ve böylece kurban kesme görevinin yerine getirilmesi tüm Müslümanlar için gerekli kılınmıştı.


KURBAN KESMEK HANGİ AYETLERDE GEÇER

  1. Bakara suresi /196Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.

         Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir.

        Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.

     2) Maide /27 : (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.

3) Maide /95Ey îmân edenler! Siz ihramda iken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten (bilerek) onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, (bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair) içinizden, âdil iki kimse takdir edip karar verir.

  Kâbe’ye ulaşacak (Kâbe’ye götürülüp orada kesilecek) bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefâret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığı işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri (işlenen bu tür cürümleri) bağışladı. Kim dönüp de (bir daha) böyle yaparsa, o taktirde Allah ondan intikam alır. Allah Azîz’dir, intikam sahibidir.

4) Maide /97Allah, Beyt-i Haram olan Kâbe’yi, Haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı (boynuna kurban nişanesi asılı) kurbanlıkları, insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı (sebep kıldı). İşte bu, “Allah’ın, göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah’ın herşeyi en iyi bilen olduğunu” bilmeniz içindir.

5) Hacc /28Kendilerinin menfaatlerine (faydalandıkları şeylere) şahit olsunlar. Ve onları, rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah’ın İsmi’ni ansınlar (kurban kessinler). Böylece ondan yeyiniz ve muhtaç fakir(ler)i doyurunuz!

6) Hacc /33 : Onda, sizin için belli bir süreye (kesilme zamanına) kadar menfaatler (sütünde, yününde faydalar) vardır. Sonra onun (kurbanların) yeri, Beyt-i Atik (Kâbe)’dir.

7) Hacc /36 : Bedeneleri (deve ve sığır cinsi hayvanları), sizin için Allah’ın şiarlarından (emirlerinden, farzlarından) kıldık. Onda (onların kurban edilmesinde) sizin için hayır vardır. Onların (kurbanlarının) üzerine saf dururken (ayaktayken tekbir getirin), (kurban kesilirken) Allah’ın İsmi’ni zikredin (besmele ile kesin). Yanları üzerine düşünce (kesilince), artık ondan yeyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu, size musahhar kıldık (boyun eğdirdik). Umulur ki, böylece siz şükredersiniz.

 

8) Kevser /2 : O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

 

KURBAN İLE İLGİLİ HADİSLER

1) Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu a.v) şöyle buyurdular; “Mali imkanı bulunduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın.” (El-Hakim)

2) “Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır.” (Hakim)


 

3)“Sevap umarak kurban kesen, Cehennemden korunur.” (Taberani)

4) Kurban bayramında yapılan amellerden Allahü teâlâ katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü teâlâ, onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!” (Tirmizi)

5) “Ya Fatıma, kurbanının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlası ile, geçmiş günahların affedilir.” (İbni Hibban)

6) Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koçtur.” (İbni Mace)

7) “Kesilen kurban, Kıyamette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur.” (İsfehani)

8)Ey insanlar! Her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizi, İbni Mace)

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR

   Kurban kesmek farz mıdır? Kurban kesmek sünnet midir? konuları sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. Kurban kesmenin hükmü konusunda fakihler (fıkıh alimleri) arasında görüş ayrılıkları meydana gelmiştir.

   

  Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre müekked (kuvvetli) sünnettir. Vacip olduğuna kanaat getiren fakihler, yukarıda vermiş olduğumuz ayet ve hadisleri delil almışlardır.

Sünnet olduğu görüşünde olan fakihler ise, ayetlerde kesin farz yada vacip olduğuna dair bir ibarenin geçmemesini delil olarak görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu a.v) devamlı olarak yapmış olduğu bir kuvvetli sünnet olarak adlandırmışlardır.

KİMLER KURBAN KESMELİ

Kimler kurban kesmeli? Kurban kimlere farz? Kurban kesmenin şartları? Kaç yaşında kurban kesmek zorunlu olur? Kurban kesmek kime düşer? Kurban kesmek kime düşmez? gibi sorular her sene akıllara takılmaktadır. Şimdi sizlere itinayla hazırladığımız makaleleri kaydederseniz, her sene size rehberlik ederek işinizi kolaylaştırır.

Kurban Kimlere Farz

İslama göre durumu iyi veya zengin olan her Müslümanın üzerine kurban vaciptir. Ailede kimler kurban kesebilir? Hanefi mezhebine göre; aile fertlerinin hangisinin kendisine ait parası varsa  kurban kesmek üzerine şart olur.

Kurban kesmenin şartları nelerdir?

  • Müslüman olması gerekir.
  • Hür olması gerekir. Eski dönemlerde kölelik fazlaydı. 
  • Yurdunda olması gerekir ki yolculuk esnasında mümkün değildir.
  • Durumu iyi olmalıdır. (Zengin)

Peki bir çocuk kurban kesebilir mi?

 

– Çocuğa ait bir para varsa eğer, evet kesebilir. Ancak bu konu ihtilaflıdır.

  • İmam Azam ve talebesi Ebu Yusuf’a göre;

Çocuğun veya delinin kendisi değil velisi onun adına kesmelidir.

  • İmam Muhammed’e göre ise;

 Kurban kesmek için akıl ve buluğa ermek şartı vardır. Günümüzde ki fetvada bu görüş üzerinedir.

Kadın Kurban Kesebilir mi?

Gerek kesim aşamasında, gerek parası bulunduğu için kendisi adına kadın kurban kesebilir. Kurban kesen bir kadın henüz görmeye alışık olmasak da caizdir.

Seferi Olanlar Kurban Kesebilir mi?

Seferi halinde olanlara kurban vacip değildir. Eğer kurban kesme günleri bitmeden, yurduna dönerse üzerine vacip olur. Seferi olduğu yerde kurban kesmek isterse de bu onun güzelliğindendir.

Eşim Adına Kurban Kesebilir miyim?

Kimin nisap miktarına ulaşmış parası var ve gerekli şartlar yerine gelmişse kurban kesmesi gerekir. Bir kadının altınları nisap miktarına ulaşmış ise, eşi onun adına kurban kesemez. Kadın ayrı, eşi ayrı kesmelidir. Her birey kendi kurbanından sorumludur. Bu görüş Hanefi mezhebine aittir.

Şafi, Hanbeli, Maliki ve bir çok alime göre kurban kesmek sünnet olduğundan dolayı, herkesin ayrı ayrı kesmesi gerekmez. Aynı çatı altından yaşayan aile bireyleri adına 1 adet hayvan kurban edilebilir.

Borç Parayla Kurban Kesilir mi? Kredi Çekerek Kurban Kesilir mi?

Borç alarak veya kredi çekerek kurban kesilmez. Maddi durumu iyi olanlar kurban kesmelidir. Maddi durumu iyi olanlarda zaten kredi çekmeyi düşünmez ki İslam da kredi çekmek caiz değildir. Bu konuya bir başka makalede değineceğiz. Kurban kesenler, kurban kesmeye gücü yetmeyenleri kurban kesiyormuş gibi yanlarında bulundururlarsa aynı feyzi paylaşmış olurlar…

Kurban İçin Zenginliğin Ölçüsü

    Kurban kesmek için asli (zaruri) ihtiyaçlar nelerdir?

♦ ♦ ♦ Kişinin oturduğu ev, kullandığı araç, evine lazım olan eşyalar (süpürge, dolap, fırın vb.), kışlık yazlık elbiseler ve kitaplar asli ihtiyaçlar grubunu oluşturmaktadır. Bu eşyalar zekat ve kurban için nisap miktarına dahil edilmezler. Ancak bu eşyalardan bir kaç tane daha var ve kullanılmıyorsa, nisap miktarına dahil edilir. Yani ticaret için kullanılmayan süs eşyası, fazla kitaplar, kenarda sarılı halde duran halılar, sanat eşyaları nisap miktarına dahildir.

 

Kurban Kesiminde Zenginliğin Ölçüsü

Kurban kesiminde zenginliğin ölçüsü sadakayı fıtır verebilecek kadardır.

KURBANLIK HAYVAN KAYBOLURSA

Kurban keseceği günlerde kurbanlık hayvanı kaybolan kimsenin üzerinden vacibiyyet düşmez. Ancak nisap miktarı parası düşüşe uğrarsa yeni bir hayvan alması gerekmez. Şayet kişi zenginse, yeni bir hayvan alıp kesmesi gerekir. Kaybolan hayvanını da bulursa yeniden kesmesi gerekmez.

Zor Geçiniyorum Ama Nisap Miktarı Param Var

Kişi zor geçiniyorsa ve kenarda nisap miktarına ulaşmış parası varsa para biriktirip kurban kesmesi gerekir. Kestiği kurbanın tamamını kavurup et ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Et ihtiyacını karşılamış olacağı için ete para vermemiş olacak ve kenara atacaktır. Böylelikle bir daha ki sene biriktirdiği para ile kurban kesecektir.

Okunması gereken diğer yazılar;

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR? KURBAN KESİLİRKEN NE OKUNUR?

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ